Repair Café Laren is een iniatief van Versa Welzijn en onderdeel van de Stichting Repair Cafés de BEL

Close Icon
   
Contact Info     www.repaircafelaren.nl

Repair Café Laren krijgt gift van €500,- van de Stichting Vrienden van het Ouderenwerk BEL.

SOW (1)Op zaterdag 7 december overhandigde Jos den Boer, bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Ouderenwerk BEL, een cheque ter waarde van € 500,- aan Rob Maissan, coördinator van het Repair Café Laren.

Een groep enthousiaste vrijwilligers startte, ondersteund door Versa Welzijn, half oktober “Het Repair Café Laren” in het atelier van het Brinkhuis. Met veel succes, want bij alle bijeenkomsten was de opkomst groot en met veel tevreden klanten. Om nieuwe gereedschappen en PR materiaal te kunnen aanschaffen is geld nodig.  De Stichting Vrienden van het Ouderwerk BEL ondersteunt initiatieven waar ouderen bij betrokken zijn. Initiatieven die er vooral op gericht zijn om de zelfstandigheid van de ouderen te vergroten. Een  groot deel van de bezoekers valt in de doelgroep van de stichting, vandaar hun gulle gift.

Ook de Larense afdeling van verfhandel Brink en Thuys heeft het Repair Café met een gift van € 250,- een warm hart toegedragen. Het succesvolle Repair Café Laren zal volgend jaar naar een ruimere locatie uitwijken. Voor de definitieve locatie en data bezoek www.repaircafelaren.nl. Ook zijn er plannen om het Repair café op te starten in Blaricum en in Eemnes. Er is dus nog genoeg te doen!

De Stichting Ouderenwerk BEL geeft bijdragen aan verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld aan de Rollybus, aan de vrijwilligersdag die jaarlijks wordt georganiseerd, aan de belevingstuin van Johanneshove, aan de activiteit voor de mantelzorgers en nog veel meer. De Stichting is afhankelijk van donaties, giften en ook legaten van de inwoners uit van de BEL dorpen. Draagt u de ouderen uit de BEL gemeenten een warm hart toe, wilt u meer weten over de stichting of wilt u zelf een activiteit voor ouderen organiseren en heeft u de financiën nog niet rond, kijk dan op www.vriendenouderenwerk.nl.

Comments are closed.